เกี่ยวกับเรา

 

 

คุณอาภาศิริ เนียมกร
ประธานบริษัท
          
           คุณสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชรกูล
        รองประธาน
 

 

 

1.Goodtopup คือธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

บริษัท กู๊ดท็อปอัพ จำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ทะเบียนเลขที่ 0125556013798 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ รวม 32 ข้อ ประกอบกิจการ ขายระบบ OSO  ซึ่งสามารถให้บริการ การเติมเงินออนไลน์โทรศัพท์มือถือ และระบบการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเป็นช่องทางการสั่งซื้อ สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ผู้ประกอบการ นำมาให้สั่งซื้อผ่านระบบ OSO ของบริษัท

2.Goodtopup มีการคิดค้นเทคโนโลยี เป็นของตัวเองหรือไม่

บริษัท กู๊ดท้อปอัพ จำกัด ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ OSO เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2556 และยื่นขอจดลิขสิทธิ์ ประเภท วรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชื่อผลงาน  OSO (Onestop Service Online) ทะเบียนข้อมูลเลขที่ 296517  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 นั่นคือคำตอบ ว่าเรามีระบบของเราเอง

3. ระบบ OSO  ของ Goodtopup ดีอย่างไร

ระบบ OSO ของ Goodtopup  เป็นระบบที่ผ่านการคิดค้น ออกแบบจากทีมโปรแกรมเมอร์ และใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนา เพื่อให้ระบบ มีรูปแบบในการใช้งานง่าย  สะดวก รวดเร็ว และคลอบคุมการให้บริการให้มากที่สุด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่  เป็นระบบที่มุ่งเน้นการให้บริการตนเอง เพื่อบริหารรายจ่ายใหม่เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างแสนง่ายดาย
เช่น  บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ทุกเครือข่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งเติม ได้ส่วนลดทุกครั้งที่สั่งเติมเงิน, ระบบการชำระบิล มีให้บริการมากกว่า 100 รายการ , ระบบสามารถให้บริการ การเติมเงินบัตรทางด่วนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แม้กำลังอยู่บนท้องถนนโดยไม่ใช้อินเตอร์เน็ต, หรือการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อินเตอร์เน็ต, ระบบสามรถใช้สั่งซื้อ พ.ร.บ. หรือต่อภาษีรถยนต์, มีระบบจัดการเก็บข้อมูลพร้อมรายงาน, มีระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงิน ทุกครั้งที่จะสั่งชำระเงิน

4. ธุรกิจ Goodtopup ถูกกฎหมายหรือไม่  เข้าข่ายหลอกลวง หรือ ระดมทุนหรือไม่

  1. บริษัทฯ ให้บริการสมาชิกด้วยการ ขายระบบ OSO ชำระเงินเพื่อซื้อระบบครั้งเดียว ได้ใช้บริการระบบเติมเงินได้ส่วนลดไปตลอดชีพ ไม่ต้องสร้างหลายรหัสจึงไม่มีการระดมทุนเช่นเดียวกับธุรกิจเติมเงินหลายแห่งที่มีการเปิดให้สมัครแบบหลายรหัสได้ ตั้งแต่ 1-15 รหัส ซึ่งเป็นช่องทางให้สมาชิกไปสร้างความเดือดร้อนหรือเป็นแชร์ลูกโซ่ได้ สิ่งนี้ บริษัทตระหนักถึงความถูกต้อง และภาระรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี
  2. ระบบ OSO ที่ซื้อไป สามารถใช้งานได้จริง ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ สามารถนำไปใช้งานแล้วต่อยอดสร้างรายได้ ในชีวิตประจำวันได้  ถือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพอีก 1 ช่องทาง ทั้งเติมให้ตนเองหรือเติมให้ผู้อื่น  แม้ในบริษัท ห้างร้าน  องค์กร หน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรมหรือในชนบท ที่ห่างไกลก็สามารถใช้ระบบเติมเงินของบริษัทฯ ได้
  3. ธุรกิจของ Goodtopup  ไม่ได้นำเงินของคนใหม่ มาจ่ายให้คนเก่า เพื่อเป็นการระดมทุนแต่อย่างใด เงินที่ท่านสมาชิกจ่ายเพื่อซื้อระบบ OSO ไปใช้งาน นั้นจ่ายครั้งเดียวแต่ใช้ระบบไปตลอดชีพ  ซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมา บริษัทเองต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล และพัฒนาระบบ ดังนั้น บริษัทต้องการ ขยายระบบออกไปเป็นจำนวนให้มากพอ เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้บริการมากขึ้น  ก็จะเหลือ ส่วนต่างในการใช้บริการมากขึ้น บริษัทฯจึงเลือกใช้รูปแบบในการขยายระบบ ผ่านการแนะนำบอกต่อ  เพราะต้องอาศัยความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เมื่อซื้อระบบ OSO ของ Goodtopup  และเมื่อมีการซื้อและติดตั้งระบบ บริษัทก็จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ที่แนะนำ ตามแผนผลประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

5. ธุรกิจของ Goodtopup จะมั่นคงหรือไม่ เปิดบริษัทฯมาแล้ว สักพักจะปิดตัวไปหรือเปล่า

บริษัท กู๊ดท็อปอัพ จำกัด มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจชัดเจนว่า ในการขยายระบบ OSO ให้กับบุคคลที่ต้องการใช้ระบบนั้น เป็นการสร้างกลุ่มองค์กรผู้บริโภคไปในตัว  ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการบริหารรายจ่ายในชีวิตประจำวันใหม่  และต้องการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ง่ายๆ ด้วยตัวเขาเอง บริษัทต้องการให้ผู้ที่ต้องการอยากมีรายได้เสริม อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาส มีอาชีพ สร้างงานสร้างเงินให้กับตนเองและคนอื่นๆในสังคม

ดังนั้น เราจึงมีแผนการบริหารงาน ที่สามารถเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ให้กลับคืนมาในรูปแบบของเงินปันผล จากการใช้ระบบ OSO ให้กับกลุ่มผู้บริโภคภายใต้ องค์กรของGoodtopup ดังนี้

  1. ปันผลคืนจากส่วนลดการเติมเงิน
  2. ปันผลคืนจากค่าธรรมเนียมการชำระบิล
  3. ปันผลคืนจากการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผ่านระบบของบริษัท

ซึ่งบริษัทฯได้มีการคัดเลือก สรรหา พันธมิตรทางธุรกิจ เช่นผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการที่ให้บริการอื่น ๆ ที่จะสามารถให้บริการสมาชิกได้สั่งซื้อสินค้าและบริการ ในราคาพิเศษหรือมีส่วนลดพิเศษ เพิ่มให้สมาชิก  และจากนโยบายและแผนงานดังกล่าว  บริษัทฯมั่นใจว่า สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องให้กับ กลุ่มผู้บริโภคและตัวบริษัทฯ เอง เพราะเป็นรายได้ที่จะเกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นที่มาของรายได้ แบบ Passive Income  ได้อย่างแท้จริง  และด้วยการเป็นเจ้าขององค์กรของบริษัทฯ เราจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะปิดกิจการ มีแต่เป้าหมายที่จะเป็นเจ้าขององค์กรผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เอกสารสำคัญ Good Topup

บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด
อาคารพุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เปิดทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์  
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 19:00 น.

โทรศัพท์ : 02-1054033     แฟกซ์  : 02-1054033     E-Mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.